Parkeerplaatsen boulevard Barnaart, zomer 2020 | Beeld: Google Maps

‘Fiscaal parkeerregime alleen op drukke plekken’

By Redactie
Door Redactie
Laatste update:

Meer dan de helft van de inwoners in Zandvoort vindt dat het fiscale parkeerregime, dat voorgenomen is door het college, alleen moet worden uitgerold op drukke plekken. Daarnaast zegt ongeveer 40 procent van de Zandvoortse inwoners en bedrijven regelmatig moeite te ervaren met het vinden van een parkeerplaats. Dit blijk uit de huis-aan-huis enquête die door ruim 1500 bewoners en 29 bedrijven is ingevuld.

Bewoners en bedrijven geven onder meer aan dat er snel een eenduidig parkeerbeleid moet komen in plaats van aparte regels per straat of deel van Zandvoort, zoals dat nu vaak nog het geval is. Ook zou er in het centrum beter moeten worden gecontroleerd op de parkeerduur van 2 uur. Voor ondernemers moet het makkelijker worden om een parkeervergunning aan te vragen.

Het voorgenomen parkeerregime stuit wel op enkele kritiek punten, komt naar voren uit datzelfde onderzoek. Het fiscale parkeerregime zou alleen op drukke plekken moeten worden ingesteld. Slechts een tiende van de geënquêteerden vindt dat dit in Bentveld moet gaan gelden.

Bij ondernemers leeft vooral de wens om ook na 21.00uur gratis parkeren in te stellen, terwijl bewoners hier minder voor voelen. Het voor 10.00 uur gratis parkeren, dat nu al in de fiscale gebieden geldt, kan op steun rekenen van een meerderheid onder bewoners én ondernemers.

Toeristen
Onder bezoekers (dag- en verblijfstoeristen) van Zandvoort is in juli ook een enquête gehouden om verschillende ideeën over hun bereidheid om meer aan de randen van het dorp te parkeren te onderzoeken. Daaruit blijkt dat vooral de parkeerkosten en de beschikbaarheid dichtbij hun verblijf de meest bepalende factoren zijn bij het zoeken van een parkeerlocatie.

Tegenover een dagtareif in plaats van een uurtarief staan deze geënquêteerden positief. Bij een tariefverschil van ongeveer € 1,00 per uur of ruim € 4,50 per dag zijn toeristen te stimuleren om van een andere parkeerlocatie gebruik te maken, gemiddeld wordt dan 11 tot 13 minuten extra reistijd geaccepteerd. Bij een tarief vanaf gemiddeld € 4,00 per uur of € 20,00 per dag gaan toeristen het gebruik van alternatieve vervoerswijzen (zoals de fiets, het OV en een taxi) overwegen.

Zeker 60% van de toeristen zou voorafgaand aan hun bezoek online een parkeerplaats in plannen en reserveren, mits daar een centrale website voor beschikbaar is. Parkeren op afstand in combinatie met aanvullend vervoer (een pendeldienst of hop-on-hop-off concept) is met name voor ongeveer 50% van de verblijfstoeristen en buitenlandse gasten een acceptabel alternatief. Dagtoeristen hebben hier veel minder interesse in. P+R Spaarnwoude is voor slechts 25% van deze doelgroepen een optie.

Zomerregeling
Het college kijkt terug op de tijdelijke zomerparkeerregeling, die van 1 juni tot 1 oktober van kracht was, als een leerzame periode. Zo vraagt digitale dienstverlening gewenning. Bij de start van de tijdelijke zomerregeling was er veel commotie over de volledig digitale dienstverlening, maar na de eerste weken is hierover nog maar sporadisch contact met de gemeente gezocht. 

Ook bleek het urentegoed van de bezoekersregeling meer dan genoeg. In totaal hebben bijna 3.000 huishoudens deze bezoekersregeling aangevraagd, 800 huishoudens daarvan hebben de regeling vervolgens nooit gebruikt. Huishoudens die de bezoekersregeling hebben gebruikt, hebben deze regeling gemiddeld 41 uur gebruikt. Slechts 9 huishoudens maakte het volledige tegoed van 200 uur op.

“Omdat heel Zandvoort gereguleerd was, was er geen uitwijkmogelijkheid meer voor parkeerders die geen parkeervergunning wilden of konden aanvragen. Deze uitzonderingsituaties hoeven niet allemaal in het nieuwe parkeervergunningenbeleid verwerkt te worden. Een fiscaal parkeerregime biedt iemand namelijk altijd de mogelijkheid om te parkeren, ook als iemand niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning”, schrijft de gemeente Zandvoort.

Nieuw beleid
Naar verwachting stelt de gemeenteraad in december van dit jaar het nieuwe parkeerbeleid vast, dat dan begin 2022 ingaat. Eerder werd al ingestemd met de financiële dekking van het beleid.

 

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl

© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.
© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.