Skip to main content
Evenement aanmelden
Martijn Hendriks is wethouder op het parkeerdossier

Honderden extra parkeerplaatsen aanstaande

By Redactie
Laatste update:

Er komt een flink aantal parkeerplekken bij. Martijn Hendriks kondigde dat dinsdagavond, enigszins trots, aan. Allereerst heeft de gemeente afspraken kunnen maken met het Circuit, waardoor het zanddepot, ook wel P-Noord, kan worden gerealiseerd.

“We hebben nu vastgelegde afspraken over het gebruik van het terrein, nadat we al eerder een vergunning daarvoor hebben verleend.” Het Zanddepot levert 200 plaatsen op. Daarnaast komen er nog eens 400 en 1800 parkeerplaatsen bij door het gebruik van het circuit parkeerplaats A, B en C.

Ten tweede heeft de gemeente afspraken gemaakt met onderneming Gebroeders Paap om op hun terrein zo’n 400 plekken mogelijk te maken. “Vanwege de locatie zal daar een shuttlebus worden ingezet, om te pendelen naar het centrum.”

Hendriks laat weten dat deze uitbreiding van de parkeergelegenheid eerst als pilot wordt ingezet gedurende een jaar. “Daarna kijken we of dit mogelijk structureel kan worden.”

Het Zanddepot, ook wel P-Noord

Friedhoffplein

De gemeente gaat bovendien extra parkeerplekken maken rondom het Friedhoffplein en bij de ingang van Parkeerterrein De Zuid. Daarom zullen er tussen september 2024 en april 2025 werkzaamheden zijn. Hierover zijn inwoners geïnformeerd per brief.

Een paar jaar geleden is de Boulevard Paulus Loot opnieuw ingericht. Hierbij verdwenen veel parkeerplekken. Toen is beloofd dat er 240 parkeerplekken terug zouden komen op en rond P De Zuid en het Friedhoffplein. Hiervan zijn er al 203 klaar. Door de aanpassingen aan de wegen rond het Friedhoffplein komen de laatste 37 plekken er nu ook bij.

Om deze parkeerplekken te maken, verandert er wat rond het Friedhoffplein. Dit kan zonder dat de verkeerssituatie wordt aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De strook waar auto’s kunnen wachten om het parkeerterrein op te rijden verdwijnt. Auto’s wachten straks op de rijbaan.
  • De rijbanen waar parkeerplekken komen, worden iets smaller. Het laatste stukje van de rijbaan naar Parkeerterrein De Zuid wordt breder, zodat je langs de wachtende auto’s kan rijden.
  • De 2 bloemperken met rimpelrozen aan de noord- en zuidkant van het Friedhoffplein verdwijnen voor een groot deel. Rimpelrozen zijn planten die hier niet thuishoren.

Peiling

De gemeente onderzoekt op dit moment hoe mensen ‘die wel eens parkeren in Zandvoort’ het beleid ervaren. Je kan de enquête invullen op deze website.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl