Parkeren zorgt voor rumoerige wending aanvankelijk beknopte raadsvergadering

By Redactie
Door Redactie
Laatste update:

Dinsdagavond 24 mei opende voorzitter Moolenburgh de raadsvergadering die het toneel werd van een onstuimige twee uur. Op het eerste oog leek het een makkelijke avond te worden voor de lokale volksvertegenwoordiging. Maar een motie, ingediend door PVV en Zandvoort Echt Een (ZEE), zorgde ervoor dat het nieuwe parkeerbeleid een plek op de agenda kreeg.  

Nadat bleek dat er geen medelingen vanuit het college en de raadsleden waren kon worden overgegaan naar het volgende agendapunt, het eerste bespreekstuk van de avond. In de commissie gestelde vragen over (toeristische) verkoop of verhuur en de bijdrage aan het huidige woningaanbod van een nieuwe woning aan de Nieuwstraat 19, zijn naar tevredenheid in voorbereiding op de raadsavond door de wethouder beantwoord. Dat maakt dat inclusief de partijen bij wie deze twijfels zijn wegenomen de hele raad akkoord kon gaan met dit stuk.

Datzelfde was het geval bij de Ontwerpbegroting voor Beschermd Wonen. Waar in de commissievergadering van twee weken terug nog zorgen speelden over aanpassingen in deze begroting en beschikbare woonruimte, leken die voor het publiek verdwenen als sneeuw voor de zon. Zonder aanvullende inbreng, beperkte de raad zich hier eensgezind tot een volmondig ‘akkoord’. “Daarmee was dit ook de kortste verantwoording van het college in een raadsvergadering voor zover ik mij kan herinneren”, constateert de voorzitter grappend.

Vertrouwen

Dat dit hiermee ook het kortste raadsverslag wordt, is uitgesloten. Want de zandvoortse gemeenteraad heeft de laatste 140 minuten die de raadsvergadering nog zou duren, uitvoerig het hete hangijzer ‘parkeren’ weer uit de kast getrokken. Aanleiding voor de gespreksstof was een ‘motie vreemd’ van de fracties van de PVV en ZEE met het voorstel om de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid met een half jaar uit te stellen om grote bezwaren eerst op te lossen. “Logie verstrekkers, ondernemers, verenigingen en particulieren zeggen acuut in financiële problemen te komen. Daarbij voorzien wij urgente problemen met de volledige digitale uitrol”, betoogt Ronald van Tiggelen (PVV) die bovendien wil benadrukken dat de mensen in Zandvoort nog niet klaar zijn voor dit nieuwe beleid.

In het betoog van mede-indiener Mirko Gerrits (ZEE) komt duidelijk naar voren dat zijn partij niet tegen het parkeerbeleid opzich is, maar ‘fundamentele veranderingen’ als noodzakelijk ziet, zoals regelingen voor gehandicapten die zijns inziens niet binnen de vastgestelde kaders passen.

Een eerste reactie van wethouder Verheij volgt, waarin zij meteen duidelijk maakt procedureel geen mogelijkheden te zien om uitstel van het beleid te bewerkstelligen. “Er lopen vergunningen af over een maand, Parkeerservice is volop bezig met de verwerking, 2.000 inwoners hebben al een nieuwe vergunning aangevraagd en daarbij hebben wij veel geleerd van het zomerregime vorig jaar”, aldus Verheij die tevens benadrukt dat zij zich aan de door de raad vastgestelde kaders heeft te houden.

Daarnaast zou het om ‘kinderziektes’ gaan die in de komende weken door passende inzet kunnen worden verholpen. Ook wijst zij op de evaluatie van volgend jaar waarvoor is besloten dat daar beleidsmatige zaken zoals kaders kunnen worden gewijzigd.

Verheij kan op steun rekenen van CDA, VVD, Pvda en GroenLinks. Waar Kevin Stephan (CDA) graag vast wil houden aan genomen besluiten, ‘dat is betrouwbaar bestuur’. Karim el Gebaly (GL) kwalificeerde de oproep als ‘rempedaal politiek’. Hij voorziet een goed doordacht beleid, ‘waar juist verbeteringen mogelijk zijn’.

Maaike Koper (PvdA) refereerde aan het zorgvuldig doorlopen participatietraject en attendeerde daarbij op het feit dat ‘hier schaarste verdeelt wordt; het is niet perfect’. VVD-fractievoorzitter Sven Drommel zegt dat met de motie beleid ‘alleen maar vooruit wordt geschoven’.

Bijval ontvangt de motie juist van Jong Zandvoort (Jong) en Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). De kritische blik op het voorgenomen parkeerbeleid uitte de eerste volop in de verkiezingscampagne, waar de tweede daar al uitgebereid voorafgaand aan de besluitvorming aan bij heeft gedragen. Peter Kramer (OPZ) wil kijken naar een mogelijkheid om aflopende bestaande parkeerverguningen te verlengen van 1 juli tot en met 31 december dit jaar. Kim Göransson (Jong) ziet kansen in het herimplementeren van het tijdelijke zomerparkeerregime zoals dat vorig jaar heeft gefunctioneerd. “Die tijd gebruiken om de genoemde bezwaren en structurele problemen aan te pakken.”

Marco Deen namens de PVV vraagt de wethouder met klem om concrete voorbeelden van ‘de beloofde knoppen waaraan gedraaid zou kunnen worden’.

Flexibiliteit

De wethouder haalt de zomerregeling aan in haar beantwoording als voorbeeld van een leerproces dat wederom wordt toegepast bij het invoeren van dit beleid. “De terechte zorgen en problemen vereisen een pragmatische aanpak. Zo wordt er al gekeken naar tegemoetkoming voor sportclubs betreffende de blauwe zone.” Een goede balans tussen woonplaats en badplaats wordt daarin niet vergeten, belooft zij de raad. “Daarin meegenomen dat de klachtenstroom vorig jaar vele malen groter was dan dat die nu is.” De menselijke maat is voor Verheij het toverwoord.

Na elkaar opvolgende schorsingen komen de motie ondersteunende partijen tot overeenstemming met de wethouder. Onder voorwaarde dat de raad binnen een week wordt geïnformeerd over de mogelijkheden voor eventuele aanpassingen.

Dat gaat om in elk geval het vrijlijker uitgeven van vergunningen, naar een mogelijk te kijken tot het oprekken van de bezoekersuren en een blauwe zone bij de sportverenigingen in noord te realiseren. Dat en meer in een door PVV, ZEE, Jong en OPZ opgestelde brief. Ook zullen volgens de wethouder in de beantwoording van het college de bezwaren die op dit moment binnenkomen bij de gemeente daarin worden meegenomen. Verheij vraagt de raad daarbij om een flexibele houding ten opzichte van het lopende implementatietraject.

Zichtbare verontwaardiging, enige verbazing en teleurstelling van het actief aanwezige publiek tekenende dit sluitstuk van de avond waarop de klok inmiddels de tien uur naderde.

Vrij snel na deze conclusie werd de avond afgesloten. De volgende openbare vergadering is die van de commissie op dinsdag 14 juni. Tot die tijd trekt politiek Zandvoort, met een nieuwe coalitie in de maak, zich weer terug in de straten, wandelgangen, cafés en knusse achterkamertjes die het dorp rijk is.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl

© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.
© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.