De raadszaal was goed gevuld met een jong betrokken gezelschap | Foto: Zandvoort Inside

Sprankelend en innovatief Jeugddebat 2022

By Redactie
Door Redactie
Laatste update:

We mogen dit jaar spreken van een zeer geslaagd jeugddebat, leerzaam voor de afgevaardigde leerlingen van de groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen, maar zeker ook leerzaam voor het Zandvoortse college, die overstelpt werden met zeer veel goede ideeën en voorstellen voor de gemeente Zandvoort. Een tweetal leerlingen werkten tijdens het debat samen.
De middag begon al in het raadhuis met een spannende rondleiding, waarbij de deelnemende leerlingen een kijkje achter de schermen kregen. Het was natuurlijk interessant om te kunnen zien waar de burgemeester, wethouders en ambtenaren dagelijks werken. Maar daarbovenop mochten zij ook op de zolder kijken, stonden zij in de vergaderzaal waar Walter Sans hen uitlegde dat daar ieder woensdag en dat alle processen besproken en beslist worden die te maken hebben met bijvoorbeeld evenementen zoals de F1,vergunningen en door verschillende teams samen alle plannen voor Zandvoort worden doorgenomen. Klapstuk was de kamer waar de grote kluis van de gemeente staat. Hierin worden documenten bewaard in een kleine kluis van de grote kluis. De bode wist te vertellen dat de burger archieven bij het Noord-Hollands archief bewaard worden.

Hierna ging het gezelschap, vergezeld door raadsleden Peter Kramer van het OPZ en Mira Schrijnemaekers van Zandvoort Echt Eén, naar de raadszaal. Burgemeester David Moolenburgh legde de kinderen uit hoe het normaal werkt bij een raadsvergadering, het debat was zelfs net als de gewone raadsvergaderingen live via een stream te volgen en dat er vandaag drie stellingen aan bod zouden komen. En dat na het debat door de jury zou worden besloten welk team het beste was in debatteren. De jury bestond uit burgemeester Moolenburgh, wethouden van Haeften en de griffier Gideon van Driel.

De teams bestonden uit:
Dani en Noor voor de School; Noor en Isa voor de Hannie Schaftschool; Lieke en Ignacia voor de Mariaschool; Iris en Lorenzo voor de Nicolaasschool; Ryan en Kimberly voor de Duinroos en Faye en Demi voor de Oranje Nassauschool.
Zij hadden de volgende plannen bedacht op de drie stelllingen.

STELLING 1
Hoe kunnen wij gebruikmaken van bekendheid van Zandvoort en ondernemers?
Op deze vraag kwamen zeer goede opmerkingen zoals een wandelroute met kramen voor de winkels, horeca en bedrijven promoten; de bezoekers van de F1 meer het dorp insturen, meer reclame voor de kleinere evenementen op het circuit; Zandvoortse ondernemers op socials meer reclame voor circuit laten maken; op het circuit zelf verkooppunten voor Zandvoortse ondernemers mogelijk maken; en meer verblijfsaccommodaties zodat circuitbezoekers langer kunnen blijven.

STELLING 2
Duurzaamheid in Zandvoort: door de verkoop van aandelen aan een energiebedrijf heeft Zandvoort 5 miljoen euro te besteden aan duurzame ontwikkeling, hoe gaan we dat doen?
Ook hier was goed over nagedacht door de teams: zo werd gedacht aan plaatsing van zonnepanelen op openbare gebouwen; meer bomen in het dorp; een circulair ambachtscentrum, waarbij kringloop, reparatie samengevoegd zouden kunnen worden; een statiegeldmachine voor snackbars; speelplaatsen van afgedankte windmolens (naar een voorbeeld van eenYouTube filmpje); wetsovertreders het strand laten opruimen; meer en grotere vuilnisbakken op het strand; E-races ; herten verplaatsen naar andere leefgebieden.

STELLING 3
Hoe moet een kinderburgemeester worden gekozen en wat is dan de taak van een kinderburgemeester?
Hier waren ook weer veel verschillende suggesties:

Opgeven via de gemeentewebsite en dan kiest de gemeenteraad; installeren van een kinderraad die de kinderburgemeester ondersteunt. De burgemeester komt dan bij officiële handelingen, zoals het doorknippen van lintjes en het houden van speeches; een kinderburgemeester werd door een team als niet een goed idee bevonden omdat kinderen nog geen goede beslissingen kunnen nemen; maak een filmpje van jezelf met motivatie, leeft van 11 t/m 16 jaar.; voorstel voor 2 burgemeesters tegelijk, een jongen en een meisje.
Over al deze stellingen werd serieus gediscussieerd waarbij mooie compromissen werden bereikt en goede ideeën werden geboren. Wat opviel was de bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaars standpunten te respecteren en opvallend was dat het team van de School de etiquette van een raadsvergadering goed had bestudeerd en van meet af aan via de voorzitter het woord nam.

Wethouder van Haeften had na ieder onderdeel nog wat vragen die op volwassen wijze werden besproken.
Hierna trok de jury zich terug om zich te beraden en in de tussentijd nam Peter Kramer de honneurs waar door uit te leggen wat en hoe het er allemaal toegaat bij de raad. Ook wilde hij graag weten of er kinderen waren die de raad onderwerpen wilden meegeven om zich de komende 4 jaar over te buigen. En die waren er, zoals bijvoorbeeld de vraag of er een middelbare school in Zandvoort bij zou kunnen komen voor Havo en VWO., meer peuterspeelzalen, meer buitenactiviteiten en een zwembad; beter onderhouden van de wegen en stoepen; kermis; winterfestivals; creatieve banen voor 13-en 14 jarigen; multidisciplinaire sportdag door het dorp; meer of grotere kringloop. Sommige van deze punten wordt al aan gewerkt, maar de overigen zal over worden nagedacht.

Hierna kwam de jury terug. Er werd gekeken naar 4 punten:
voorbereiding
samenwerking
overtuigingskracht
luisteren naar anderen

Het winnende team was: Het team van ‘de School’ : Noor en Dani !! Zij krijgen als beloning een lunch met de burgemeester aangeboden.
Alle andere kinderen kregen een oorkonde en één leerling werd apart vernoemd om zijn manier van debatteren, Ryan van de Duinroosschool kreeg van de burgemeester een eervolle vermelding hiervoor.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl

© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.
© - Stichting Zandvoort Inside. All rights reserved. Powered by Duijff Media.