Skip to main content
Evenement aanmelden

Over Ons

Bestuursleden

 

Roy van Buuringen

Voorzitter
bestuur@zandvoortinside.nl06 194 270 70

Esmée van der Werff

Secretaris / Penningmeesteres
bestuur@zandvoortinside.nl
06 194 270 70

Jelmer Koper

Bestuurslid
bestuur@zandvoortinside.nl
06 194 270 70

 

Beleidsplan Stichting Zandvoort Inside

Doelstelling

Doelstelling
Zandvoort Inside is een digitaal nieuws-en mediaplatform dat zich specifiek richt op het culturele-sociale en maatschappelijke Zandvoortse nieuws.Door middel van videoreportages, interviews en artikelen brengt Zandvoort Inside nieuws over en voor Zandvoorters, Zandvoortse organisaties en ondernemers. Daarnaast organiseren we verbindende evenementen. Het uiteindelijke doel van deze activiteiten is om de Zandvoortse inwoners te voorzien van laagdrempelig dorpsnieuws met als doel te verbinden en geïsoleerde mensen wat meer te betrekken bij de Zandvoortse samenleving. Veel mensen in Zandvoort leven in isolatie, door hen te informeren over sociale, sportieve en maatschappelijke activiteiten probeert Zandvoort Inside de drempel naar humaan contact te verlagen. Door het kleine nieuws hoopt Zandvoort Inside de betrokkenheid van de Zandvoortse samenleving onderling te vergroten. Van kleine burgerlijke berichten tot hoog ambtelijk nieuws of maatschappelijke onderwerpen.

Inkomsten

Inkomsten van Zandvoort Inside worden verkregen door:

 1. Sponsoring
 2. Donaties
 3. Advertenties
 4. Evenementen
 5. Fondswerving
 6. Subsidies
 7. Nalatenschap uit erfenis

Beheer en besteding

Het vermogen van Zandvoort Inside wordt beheerd door Roy van Buuringen, Jelmer Koper en Esmee van der Werff.

Het vermogen wordt besteed aan:

 1. Huur werkruimte
 2. Apparatuur voor video en geluid
 3. Softwareprogramma’s
 4. Opleidingen, bij-na-omscholing
 5. Studiomaterialen
 6. Zichtbaarheid
 7. Promotiemateriaal
 8. Presentatie
 9. Evenementen
 10. Vervoer
 11. Vrijwilligersvergoedingen
 12. Administratieve onkosten en overige
 13. Onkosten

Contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@zandvoortinside.nl