Skip to main content
Evenement aanmelden

Lang wachten bij afspraak maken prikpost Atalmedial Zandvoort! Maar wel inloop spreek uur in Heemstede.

By Redactie
Laatste update:

Op social media groeit de onvrede over de lange wachttijden bij het maken van afspraken voor bloedafname bij de prikposten van Atalmedial. Veel patiënten ervaren moeilijkheden bij het plannen van een bezoek, met wachttijden tot wel drie weken, zo blijkt uit onderzoek van Zandvoort Inside.

De bereikbaarheid van Atalmedial voor ouderen zonder internet is ook een knelpunt, omdat zij vaak uren aan de telefoon moeten wachten voordat ze een afspraak kunnen maken. Dit probleem wordt versterkt door de recente sluiting van de locatie Pluspunt in Zandvoort, waar oudere patiënten gemakkelijker toegang hadden tot de diensten van Atalmedial.

Atalmedial heeft gereageerd op vragen van Zandvoort Inside naar aanleiding van deze klachten. Het bedrijf wijst op inspanningen om de dienstverlening te verbeteren, waaronder het vereenvoudigen van online afspraken en het openstellen van inlooplocaties. Echter, ondanks deze initiatieven blijft de druk op de afsprakenlijn hoog.

“Wij begrijpen de frustratie van onze cliënten over de lange wachttijden,” aldus een woordvoerder van Atalmedial. “Het tekort aan personeel in de gezondheidszorg speelt hierbij een rol, wat een sectorbreed probleem is. Wij blijven ons inzetten om de klanttevredenheid te vergroten en de toegankelijkheid van onze diensten te verbeteren.”

Atalmedial benadrukt dat recente wijzigingen, zoals het instellen van inloopspreekuren op bepaalde locaties en het vereenvoudigen van het online boekingssysteem, positieve effecten hebben gehad op de wachttijden. Desondanks erkent het bedrijf dat meer moet worden gedaan om aan de groeiende vraag te voldoen.

Voor meer informatie over het maken van een afspraak of voor klantenservice, kunnen patiënten terecht op de website van Atalmedial. Het bedrijf blijft openstaan voor feedback en zal blijven werken aan oplossingen om de dienstverlening te optimaliseren.

 

Naar aanleiding van deze klachten hebben wij een aantal vragen gesteld aan Atalmedial.

 

Is uw organisatie op de hoogte van de ontevredenheid onder de cliënten van Atalmedial?
Wij houden regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek, daarnaast onderhouden onze
accountmanagers regelmatig contact met onze klanten.

 

Wij weten dat de lange wachttijden voor het maken van een afspraak een punt van zorg kan opleveren. Dit is per locatie en regio verschillend, maar wij herkennen de situatie dat vanwege personeelstekorten in de gezondheidszorg de wachttijden kunnen oplopen. Dit geldt voor de gehele gezondheidszorg. Dit is voor ons een belangrijk punt dat onze dagelijkse aandacht heeft.
Wij begrijpen dat het vervelend is als cliënten een lange wachttijd ondervinden aan de
afsprakenlijn. Met het vereenvoudigen van het online maken van afspraken, neemt het
telefonisch verkeer af, met het verwachte resultaat dat de wachttijden verkorten.

 

Welke stappen plant uw organisatie op korte termijn te ondernemen om de tevredenheid te
vergroten?

Clienttevredenheid heeft de continue aandacht binnen Atalmedial en wij zijn altijd in
beweging om onze dienstverlening te verbeteren.
● Sinds begin november is het online maken van een afspraak voor de patiënt
eenvoudiger geworden is. Vanuit het Zorgdomeinnummer wordt de afspraak
automatisch op de juiste locatie voor de juiste behandeling ingepland. Dit voorkomt
tevens dat er abusievelijk dubbele afspraken gemaakt worden en verlaagd de druk op
de afsprakenlijn;
● Per 1 november behoren wij tot de Unilabs groep. Met de integratie van onze
klantenservice met de klantenservice van Unilabs, verwachten wij dat de druk op de
afsprakenlijn zal afnemen;
● Klanten van Atalmedial kunnen hun doktersassistenten de opleiding Venapunctie van
Atalmedial laten volgen. Na het volgen van deze training kunnen doktersassistenten
zelf afnames doen. Voor klanten van Atalmedial is deze training kosteloos;
● In augustus 2023 heeft een pilot gelopen. Als gevolg daarvan zijn vanaf december
2023 vier locaties (waaronder de locatie Heemstede) tegenwoordig inlooplocaties,
waar patiënten zonder afspraak terecht kunnen. Deze locaties en openingstijden zijn
te vinden via onze website. Voor Zandvoort is Heemstede de dichtstbijzijnde locatie
waar patiënten zonder afspraak terecht kunnen. We willen hier graag bij vermelden
dat de ochtenden over het algemeen erg druk bezocht worden, in de middag is de
wachttijd ter plaatse over het algemeen minder lang. Wij brengen dit graag verder
onder de aandacht bij onze cliënten;
● Onze accountmanagers zijn actief in gesprek met artsen in de regio, om onze
dienstverlening te bespreken.

Verder bieden wij verschillende mogelijkheden, om onze clienten de zorg te kunnen bieden
die zij nodig hebben:
● We doen thuisafnames voor de oudere patiënten die slecht ter been zijn;
● Wanneer het niet mogelijk is om naar het inloopspreekuur in Heemstede te gaan,
kan een arts middels een speciale code een aanvraag doen voor een spoedafname
op een ziekenhuislocatie;
● Wanneer een uitslag snel binnen moet zijn, is er de mogelijkheid voor het aanvragen
van een spoed afname, thuis, of op een priklocatie.

 

Waarom is er geen inloopspreekuur in Zandvoort, in tegenstelling tot Heemstede?

Echter, wij attenderen u erop dat het werken op inloop en op afspraak beide voor- en
nadelen kent. Het werken op basis van inloop in plaats van op afspraak pakt de kern van de
problematiek, namelijk het tekort aan personeel in de afnamedienst niet aan. Alle locaties
omzetten naar een inlooplocatie biedt dan ook niet de oplossing. We hebben voor geschikte
locaties gekozen met de benodigde faciliteiten (denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote
wachtkamer) en voor locaties die ook voor omringende gebieden de mogelijkheid bieden
om op acceptabele reisafstand sneller langs te kunnen komen dan wellicht op de locatie in
de directe omgeving mogelijk is.

 

De doorgevoerde veranderingen binnen uw organisatie zouden verbeteringen moeten
opleveren. Hebben deze veranderingen daadwerkelijk tot verbeteringen geleid?

Doordat op onze locatie in Heemstede patiënten zonder afspraak terecht kunnen, zien we
een verlaging van de wachttijden van de locaties in de omgeving. We zijn blij met dit
resultaat, echter dit lost helaas de krapte op de arbeidsmarkt niet op. Dit is een zorgpunt
voor de hele gezondheidssector, wat wij helaas niet zelfstandig kunnen oplossen

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl