Skip to main content
Evenement aanmelden
PVV’er Ronald van Tiggelen haalde een rood potloodje uit zijn binnenzak. Om, niet voor het eerst, mensen te wijzen op het ‘meet instrument van draagvlak’. Waar hij de verkiezingen mee bedoeld.

Verhit debat over uitvoering spreidingswet: ‘Stoppen met fabels en leugens’

By Redactie
Laatste update:

Dinsdagavond debatteerde de politiek over de uitvoering van de spreidingswet. Wethouder Martijn Hendriks heeft de raad vier scenario’s voorgelegd voor de opvang van asielzoekers, Oekraïners en statushouders. De discussie liep aardig
hoog op.

Sinds 1 februari geldt de Spreidingswet. Dat betekent dat mensen gelijkmatiger verdeeld worden over gemeentes. Het voorstel dat vanavond voorlag betreft geen locatiekeuze, maar gaat nog alleen over de aantallen mensen die Zandvoort wil
opvangen.

Juist dat is waar de eerste spreker van de avond, Maaike Koper (PvdA), grote moeite mee heeft. “Ik wil dat het college met een voorstel met oplossingen komt en dit stuk
terugtrekt. Dit is een slecht onderbouwd stuk. Het maatschappelijk draagvlak is niet
onderzocht en toch worden er cijfers aan gegeven.”

Koper vindt het relevanter om te kijken naar een locatie voor de opvang. “Dat heeft een meerderheid van de raad vorig jaar ook besloten: zodra er helderheid is over de spreidingswet, zouden we verder gaan met de locatie.”

Bram Berg (Jong) interrumpeert: “We kijken nu naar de aantallen en eventuele uitruil opties, voor onze inbreng in de regio. Een locatiekeuze is echt pas de volgende stap.” Koper verweert zich hier tegen. Volgens haar wordt de discussie en vooral het probleem
nu bij de raad neergelegd. “Dat is de omgekeerde volgorde. Het is aan het college om
met goede onderbouwde voorstellen te komen.“

Lees ook: Zandvoortse raad stelt keuze AZC-locatie definitief uit

Scenario’s
OPZ-raadslid Bruno Bouberg Wilson komt in zijn inbreng met maar liefst elf voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat deze partij akkoord gaat met opvang. Zo willen zij 24 uur per dag beveiliging bij de AZC-locatie en zou de gemeente volledig moeten worden ondersteund in financiën en ambtelijke organisatie.

Michiel Hermsen (D66) vraagt zich af waarom OPZ bij voorbaat strenge beveiliging eist. “Zouden jullie ook zo’n zero tolerance beleid handteren richting toeristen?” Bouberg Wilson bestrijdt deze woorden, aangezien het een ander onderwerp betreft. “Maar als
toeristen hier de boel verstieren zijn wij inprincipe voor een soort gelijk beleid, ja.”

Zie hier het fragment over het voorstel van de OPZ dat op kritiek stuit:

Tegen asielopvang
Er zijn ook een aantal partijen die duidelijk uitspreken dat ze überhaupt tegen asielopvang in Zandvoort zijn. “Maar zolang het moet van de wet, gaan we dat gewoon uitvoeren”, begint Bram Berg (Jong) zijn inbreng. Hij houdt daarbij nog wel een slag om
de arm. “Op dit moment is de formatie in Den Haag in volle gang. Het kan zomaar zijn dat de spreidingswet op een andere manier wordt uitgevoerd. Zodra asielopvang niet meer hoeft, is het wat ons betreft ook onwenselijk omdat te hebben in Zandvoort.”

ZEE sluit zich aan bij deze lijn. “Zandvoort is vol”, benadrukt Mirko Gerrits. “De wet verplicht ons ook niet om op te vangen, het is de provincie die deze keuze maakt. Wat mij betreft kan de wethouder beter in de kop van Noord-Holland gaan kijken of daar onze taakstelling kan worden opgevangen.”

De PVV wil zo min mogelijk meewerken. “Laat de commissaris van de koning maar een
plek aanwijzen”, stelt Ronald van Tiggelen voor. Hij noemt verder een aantal cijfers over vluchtelingen toestroom en zegt dat ‘de volgende golf al op ons afkomt’.

Draagvlak
CDA en VVD zijn wat positiever over de uitvoering van de spreidingswet. “We zien hoe
goed het gaat met de opvang van Oekraïners”, vertelt Kenny Bol (CDA). Daarom gaat zijn voorkeur uit naar de optie waarbij naar verhouding de meeste Oekraïners worden opgevangen en minder asielzoekers.

Karim el Gebaly (GL) verzet zich in zijn betoog tegen ‘het frame wat vanavond op asielzoekers wordt gelegd’. “Met het frame dat er beveiliging nodig is, wordt
gesuggereerd dat asielzoekers massaal crimineel gedrag vertonen. AZC’s worden echter vaak beveiligd tegen mensen van buitenaf die wellicht die mensen iets wil aan
doen. Ik vind dat partijen voor dat frame ook eens verantwoording moeten afleggen.”

Lees ook: Veel zorgen op informatie avond over mogelijke komst AZC parkeerplaats De Zuid

Experts
In zijn beantwoording benadrukt wethouder Hendriks dat hij de raad er dit keer vanaf het begin bij wil betrekken. “Dat heb ik geleerd van de kritiek vorig jaar.” Wat betreft de
onderbouwing van de vier scenario’s houdt Hendriks het kort. “Deze is op basis van een
inschatting door experts binnen onze ambtelijke organisatie. Er is geen peiling geweest onder de inwoners, of een wetenschappelijk onderzoek. Wel is er gekeken naar de reacties uit de discussie die vorig jaar speelde over P-Zuid.”

Leugens
De discussie wat inmiddels aardig verhit, waardoor het voor de gemiddelde kijker niet
wat hij precies voor waarheid kan aannemen. “Als er één meetinstrument van draagvlak
is, dan is dit het wel”, zegt Ronald van Tiggelen (PVV) al wijzend naar het rode
potloodje in zijn hand. “In een land vol leugens zorgt de waarheid voor ophef. Van die
onaangename feiten worden bepaalde politici emotioneel incontinent van.” Hermsen
(D66) vraagt de PVV’er of hij wil ‘ophouden met onzin uitkramen’.

Zie hier het fragment:

Voorzitter van de vergadering, Belinda Göransson grijpt vervolgens in met de oproep
om elkaar niet te betichten van fabels en leugens. “Ik hoop dat u daarmee ook de
woorden van de PVV bedoelt”, bevraagt Bram Berg haar. “Het is een algemene oproep
aan iedereen”, aldus Göransson.

El Gebaly (GL) wijdt het tweede deel van zijn inbreng aan artikel 1 van de grondwet. “Er
is veel gezegd, veel emotie komt er bij kijken. Maar laten we alsjeblieft ons aan het
principe houden dat iedereen gelijk behandeld wordt.”

Voldoende tijd
Volgens ZEE is er nog ‘voldoende tijd’ om de spreidingswet uit te voeren. “1 november
hoeven we pas iets aan te leveren en dat gaat dan nog niet eens over de locatie”,
beweert Mirko Gerrits. VVD’er Sven drommel bestrijdt dit. “We moeten overgaan tot
acties.”

De raad bespreekt dit voorstel op dinsdag 23 april opnieuw. Dan valt er, als het goed is,
ook een besluit over hoe Zandvoort de opvang van asielzoekers wil regelen.

Deel dit artikel op de socials!

Tip voor de redactie?

redactie@zandvoortinside.nl